Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Boniewie

Księża

Aktualny proboszcz parafii

Ks. prałat mgr lic. Mirosław Michalak – kapelan Jego Świątobliwości

Urodził się w Krośnie Odrzańskim w zachodniej Polsce jako syn Kazimierza i Kazimiery Michalak. Po skończeniu szkoły średniej w Koninie studiował w Seminarium Duchownym we Włocławku. Studia magisterskie ukończył w Lublinie na KUL-u.

15 czerwca 1985 przyjął święcenia diakonatu a dokładnie rok później (15.06.1986) święcenia kapłańskie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach Choceń, Szadek, Kłodawa i Zduńska Wola.

Po siedmiu latach duszpasterskiej posługi w diecezji, za zgodą Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego, w ramach pomocy Kościołowi w Czeskiej Republice, rozpoczyna pracę w diecezji Hradec Králové.

Od 1 sierpnia 1993 jest administratorem parafii Rokytnice v Orlických horách oraz obsługuje pięć dalszych okolicznych parafii, które nie mają swojego proboszcza.

Od 1 września 2000 przechodzi do parafii Přibyslav, gdzie posługuje przez trzy lata.

1 czerwca 2003 na prośbę ks. bpa Dominika Duki obejmuje parafię Trutnov oraz zostaje dziekanem dekanatu trutnovskiego. W styczniu 2008 biskup Dominik Duka wynosi go do godności archidziekana w Trutnovie.

Na prośbę tegoż Biskupa Ojciec Święty Benedykt XVI dnia 07 stycznia 2010 roku nadaje mu tytuł – kapelan Jego Świętobliwości (prałat).

Z dniem 1 sierpnia 2011 rezygnuje z wszystkich swoich funkcji w diecezji Hradec Králové i wraca do swojej rodzinnej diecezji.

Z dniem 27 września 2011 roku zostaje mianowany proboszczem parafii Boniewo. Uroczyste objęcie parafii następuje w niedzielę 2 października. W imieniu ks. biskupa obrzędu wprowadzenia do parafii dokonał ks. dziekan z Lubrańca ks. kan. dr Waldemar Karasiński.

Jego poprzednicy: